تاریخچه سی شارپ چه اسراری رادرخود دارد؟

تاریخچه سی شارپ چه اسراری رادرخود دارد؟

آشنایی, تاریخچه سی شارپ
[caption id="attachment_289" align="aligncenter" width="624"] تاریخچه سی شارپ[/caption] بعدازمعرفی زبان های برنامه نویسی وباشناخت از زبان هاودسته بندی آنهادریافتیم که سی شارپ یک زبان دسکتاپی مناسب برای یادگیری علاقه مندان به برنامه نویسی است. همه هستی، اسراروسرگذشتی دارند که فقط مربوط به موجودات نیست. حال به اسراروچگونگی تولدزبان سی شارپ وتاریخچه ومسیرهایی که این زبان در به وجود آمدن طی کرده است میپردازیم. تولد زبان سی شارپ: درابتداباید بگویم که این زبان توسط شرکت مایکروسافت وازدل فریم ورک Net. متولد شد. دراواخر دهه1990که مایکروسافت وشرکت Sun Microsystems مالک جاوا در دنیای نرم افزار رقابت سرسختانه ای داشتند مایکروسافت تصمیم گرفت یک زبان برنامه نویسی جدیدراعرضه وتوسعه دهد. درژانویه سال1999 آندرس هایلسبرگ یک تیم تشکیل داد تایک زبان برنامه نویسی جدید به نام cool(زبان شیءگرا) بسازد. شرکت مایکروسافت قصد داشت این نام رابه…
بیشتر بخوانید