شناختی بیشتر درباره محیط Visual Studio

شناختی بیشتر درباره محیط Visual Studio

Visual Studio, آشنایی
Visual Studio یکی از ابزارهای برنامه نویسی سی شارپ تحت دسته IDE میباشد . همچنین شناخت قسمت های این  نرم افزار و کارآیی و کاربرد آن درطول انجام پروژه لازم و ضروری است که درادامه به معرفی بخش های کاربردی این نرم افزار میپردازیم. معرفی نرم افزار Visual Studio از ویژگی مهم این نرم افزار Net Framework. است که به صورت بسته روی این نرم افزار نصب است.این بسته کمک میدهد تا ازمتدها وکلاس های آماده زبان سی شارپ استفاده کنیم و هرکس درنرم افزارVisual Studio برنامه نویسی کند این بسته دراختیار آن است. این بسته نسخه پولی نرم افزاراست که هزینه های آن باتوجه به متدها وکلاس های موجود درآن تعیین میشود. همچنین باید درانتخاب نسخه مورد استفاده از این بسته دقت کنیم زیرادر انتشار نرم افزار بسیار حائز…
بیشتر بخوانید